Wrocław, przetwarzanie danych osobowych przez pracodawców w kontekście planowanych zmian w kodeksie pracy.

W dniu 16 października 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne, tym razem we Wrocławiu. Naszym gościem po raz kolejny był Z-ca Generalnego Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Andrzej Lewiński. Propozycja spotkania skierowana została do pracowników działów HR. Szkolenie przybrało formę warsztatów, podczas których padło mnóstwo pytań dotyczących zakresu przetwarzania danych osobowych przez pracodawców. Rozmawialiśmy również o tym, co robić aby dane osobowe przechowywane przez pracodawców były bezpieczne. Współorganizatorem spotkania była Zachodnia Izba Gospodarcza.