Sopot, szkolenie nt. Odpowiedzialności przedsiębiorców w biznesie w kwestii ochrony informacji, w tym danych osobowych

W dniu 30 września w Sopocie odbyło się śniadanie, którego gościem honorowym był Z-ca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Mecenas Ewa Bereszko z Kancelarii Wierzbowski Eversheeds. Celem seminarium było zapoznanie przedsiębiorców z przepisami obligują przedsiębiorców do należytego przechowywania informacji o pracownikach i firmie.

Opowiedzieliśmy o alternatywnym i bezpiecznym rozwiązaniu jakim jest skanowanie dokumentów. Czasem niewielkie zmiany przynoszą milionowe oszczędności!

Korzyścią z udziału w seminarium było

  • Zapoznanie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
  • Zapoznanie z przepisami ustawy Kodeks pracy
  • Uzyskanie praktycznych wskazówek, w jaki sposób można bezpiecznie przechowywać informacje
  • Podniesienie świadomości na temat zagrożeń, jakie może za sobą nieść niewłaściwe przechowywanie danych osobowych

Spotkanie otworzył Marek Bugała – Dyrektor Działu Marketingu i Sprzedaży, który zaprezentował uczestnikom dane z całego świata, z których wynika jakie konsekwencje ponoszą firmy w momencie utraty istotnych informacji. Podpowiedział również co przedsiębiorcy powinni robić aby przetwarzane informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa były bezpieczne. Wskazał, że ważnym czynnikiem podwyższającym ich bezpieczeństwo jest szeroko rozumiana edukacja pracowników. Cześć merytoryczną spotkania prowadził Pan Andrzej Lewiński oraz Pani Ewa Bereszko. Całość spotkania przyjęła formułę debaty z przedsiębiorcami nt. interesujących zagadnień.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z przepisami bazowymi, które definiują znaczenie tajemnicy przedsiębiorstwa tj. przepisy ustawy Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Gorąca dyskusja dotyczyła zakresu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Bardzo duże zainteresowanie budziły przedstawione przez Z-ce GIODO przepisy, które zobowiązując pracodawców do przechowywania danych osobowych. Pan Minister bardzo dokładnie wyjaśnił w jakim zakresie i jak długo pracodawcy powinni przechowywać dane o pracownikach.

Całość spotkania uwieńczona została olbrzymią ilością pytań od uczestników co jest dowodem wielkiego zainteresowania. Dla nas – inicjatora i organizatora szkoleń – to dowód jak ważna jest edukacja przedsiębiorców w tym zakresie.