Informacja o zwrocie nadpłaty pobieranej tytułem sporządzenia kopii innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy.

"Iron Mountain Polska sp. z o.o. z siedzibą w Regułach ("IM") oraz Iron Mountain Polska Services sp. z o.o. z siedzibą w Regułach niniejszym informują o zwrocie nadpłaty pobieranej tytułem sporządzenia kopii innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, ponad kwotę 4 złote brutto. Osoby, które uiściły na rzecz IM lub IMS opłatę za sporządzenie kopii innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia w wysokości wyższej niż 4 złote brutto, otrzymają zwrot nadpłaty niezwłocznie po zgłoszeniu.

Zgłoszeń proszę dokonywać w formie pisemnej na adres Spółki Iron Mountain Polska sp. z o.o. z siedzibą w Regułach, ul. Regulska 2, 05-820 Piastów z dopiskiem "zwrot nadpłaty". Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające obciążenie osoby nadpłatą ponad kwotę 4 złote oraz wskazać nr rachunku bankowego, na który nadpłata ma zostać zwrócona."