Iron Mountain dokonuje przejęcia Recall

Przejęcie wzmacnia pozycję spółki na świecie, otwiera przed nią nowe rynki i pozwala ulepszyć proces świadczenia usług

BOSTON – 2 maja 2016 r. – Spółka Iron Mountain Incorporated (nowojorska giełda papierów wartościowych: IRM), globalny lider w zakresie usług przechowywania i zarządzania informacjami, ogłosiła dziś zakończenie przejęcia spółki Recall Holdings Limited w ramach poważnej transakcji giełdowej o wartości około 2 miliardów dolarów amerykańskich. W ramach przejęcia Iron Mountain przejmuje wszystkie globalne operacje Recall, w tym wszystkie placówki, pojazdy, pracowników oraz aktywa klientów, z wyłączeniem operacji, które zostaną zarzucone zgodnie z ustaleniami z organami regulacyjnymi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii; przejęcie oddziału Recall w Wielkiej Brytanii będzie nadal podlegać kontroli regulacyjnej. Ponadto Iron Mountain wybrała członków zarządu Recall, Neil Chatfield and Wendy Murdock, do swego Zarządu; zostaną oni włączeni wraz z nominowanymi członkami zarządu startującymi w wyborach podczas nadchodzącego Corocznego Zgromadzenia Akcjonariuszy 17 czerwca 2016 r.

Coraz większa liczba regulacji prawnych, stałe zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz konieczność przekształcenia danych w wartość biznesową zwiększyły złożoność oraz istotność zarządzania informacjami i aktywami. Od dokumentacji biznesowej poprzez dane po cenne obiekty, takie jak dzieła sztuki – stawka nigdy nie była tak wysoka dla wszystkich przedsiębiorstw, które muszą zadbać o ochronę swych najcenniejszych aktywów, jednocześnie nie tracąc natychmiastowego dostępu do nich. Wymagają one partnera w tej samej lokalizacji, właściwie łączącego zaufanie i bezpieczeństwo, by chronił to, co najważniejsze, jednocześnie oferując wiedzę oraz produkty i usługi opracowane w celu maksymalnego wykorzystania takich aktywów. Muszą one również mieć pewność, że wraz z rozwojem i zmianą ich przedsiębiorstwa ich partner będzie mógł zwiększać zakres swych usług, wspomagając rozwój firmy w różnych lokalizacjach i nowych branżach.

– Dzisiejszy dzień stanowi ważny kamień milowy dla Iron Mountain. Witamy w naszej spółce naszych nowych współpracowników z Recall, jak również ich klientów i akcjonariuszy – powiedział William L. Meaney, prezes i dyrektor generalny Iron Mountain. – To przejęcie znacząco przyczynia się do rozwoju naszej wizji – bycia zaufanymi strażnikami najważniejszych aktywów naszych klientów – jako że zwiększa zakres naszych usług oraz naszą pozycję, dzięki czemu możemy lepiej zaspokajać potrzeby naszych klientów w zakresie przechowywania informacji i zarządzania nimi. To zaufanie stanowi kamień węgielny naszej działalności, niezależnie od tego, czy polega ona na zabezpieczeniu informacji i aktywów o znaczeniu strategicznym, czy też na dalszym rozwijaniu innowacyjnych produktów i usług, które zapewniają klientom lepszy dostęp do tych aktywów, kontrolę nad nimi i ich wykorzystanie. Mamy teraz wystarczająco silną pozycję, by realizować nasze własne cele strategiczne i finansowe, wykorzystując połączone możliwości i wiedzę obu spółek, by oferować klientom doskonałe usługi na całym świecie.

Więcej informacji na temat przejęcia przez spółkę Iron Mountain spółki Recall znaleźć można pod adresem www.ironmountain.pl/Iron-Mountain-Recall-Acquisition.aspx.

Informacje na temat Iron Mountain Iron Mountain Incorporated (nowojorska giełda papierów wartościowych: IRM) jest globalnym liderem w zakresie usług przechowywania i zarządzania informacjami. Iron Mountain zaufało już ponad 220 000 przedsiębiorstw na całym świecie. Spółka może poszczycić się siecią nieruchomości o powierzchni ponad 7,4 mln metrów kwadratowych – ponad 1350 placówek w 45 krajach, zajmujących się ochroną i zabezpieczaniem tego, co dla klientów jest najważniejsze. Portfolio rozwiązań oferowanych przez Iron Mountain obejmuje zarządzanie zapisami, zarządzanie danymi, zarządzanie dokumentami, centra danych, przechowywanie dzieł sztuki i logistykę, a także bezpieczne niszczenie, a wszystko to, by pomóc przedsiębiorstwom obniżyć koszty przechowywania, przestrzegać regulacji, odzyskać zasoby po sytuacji awaryjnej oraz lepiej wykorzystywać swe informacje. Iron Mountain założono w 1951 roku. Spółka przechowuje i chroni miliardy zasobów informacyjnych, w tym niezwykle ważne dokumenty biznesowe, informacje elektroniczne, dane medyczne oraz dzieła kultury i sztuki. Więcej informacji znaleźć można pod adresem www.ironmountain.com.