Przetwarzanie danych osobowych przez pracodawców – obecny stan prawny oraz korzyści jakie może przynieść nowelizacja kodeksu pracy?.

O zmianach, które mają nastąpić w kodeksie pracy i możliwości skanowania dokumentacji pracowniczej oraz zakresu danych jakich pracodawca może żądać od pracownika. Jakie dokumenty znajdują się w teczce kadrowej, w jakich warunkach i jak długo powinna być przechowywana. Czy w XXI wieku są alternatywne rozwiązania ?

Więcej informacji: Agnieszka Narewska anarewska@emea.ironmountain.com