Księgowość bez papieru – czy to możliwe w obecnym stanie prawnym?

Podczas spotkania chcemy przybliżyć temat jakie wymogi prawne są do zrealizowania przez firmy (autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury) oraz nowe zobowiązania zarządu i personelu firmy. Czy możliwa jest archiwizacja wyłącznie skanu faktury? O systemach, które mogą pomóc wdrożyć systemy, które usprawnią obieg dokumentów księgowych będziemy rozmawiać w Krakowie.

Więcej informacji: Agnieszka Narewska anarewska@emea.ironmountain.com