Digitalizacja 100% swoich dokumentów jest rzadko praktyczną i tanią strategią. To dlatego zapewniamy usługę skanowania opartą o rzeczywiste potrzeby, płatną zależnie od wykorzystania. Często używane dokumenty są skanowane i dostępne natychmiast, zaś te używane rzadko - dostępne są tylko na żądanie. Nasz system minimalizuje koszty konwersji, spełniając jednocześnie wymagania klienta w zakresie dostępu

Inteligentna digitalizacja

Firma Iron Mountain może usprawnić przechowywanie dokumentów, uzyskiwanie do nich dostępu i zarządzania nimi przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Możemy:

  • skanować i digitalizować nowe informacje
  • tworzyć wersje cyfrowe istniejących już dokumentów papierowych
  • archiwizować elektronicznie dane w celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa i dostępności Zarządzanie przeniesieniem na format cyfrowy

Oferujemy:

  • skanowanie dokumentów zarchiwizowanych w dużych ilościach
  • tworzenie wersji cyfrowych tego samego dnia w ramach obiegu materiałów papierowych klienta
  • skanowanie na żądanie przechowywanych u nas materiałów papierowych
  • rozpoznawanie tekstu OCR - nasze oprogramowanie może automatycznie wyodrębniać dane z formularzy, a nawet odczytać kody kreskowe i pismo ręczne
  • archiwum hostowane w Internecie - dostęp do materiałów cyfrowych w każdej chwili i każdym miejscu
  • integrację z bieżącym obiegiem materiałów klienta i łatwe w obsłudze interfejsy do większości istniejących systemów zarządzania informacjami
  • najlepsze praktyki zapewniające bezpieczeństwo, dostęp do zgromadzonych danych oraz zgodność z przepisami

Skanowanie dokumentów wpływa na zwiększenie efektywności firmy lub organizacji. Zastąpienie papieru wersją cyfrową przyspiesza obieg informacji. Digitalizacja jest procesem niezbędnym w świecie, w którym pracę ułatwiają nam coraz bardziej zaawansowane systemy informatyczne. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom pracujemy szybciej i bardziej wydajnie. Prowadzenie bazy danych lub archiwum w formie elektronicznej, pozwala na szybki dostęp do niezbędnych informacji. Brak konieczności przechowywania dużych ilości materiałów i akt papierowych w siedzibie firmy to dodatkowy atut. W ramach obsługi przeprowadzamy audyt, dzięki któremu ustalimy zakres skanowania dokumentów. Nasi pracownicy samodzielnie pakują i przewożą materiał do digitalizacji. Podczas obsługi zapisujemy pliki w wybranych formatach i katalogujemy je w elektronicznym archiwum w ustalonej z klientem kategoryzacji.

Oddziały Iron Mountain Polska znajdziecie Państwo w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i Radomiu. Zapraszamy do kontaktu.