Nasi eksperci branżowi posiadają kwalifikacje niezbędne, aby pomóc naszym klientom w sprostaniu unikatowym wyzwaniom związanym z zarządzaniem informacjami prawnymi, przechowywaniem, ochroną i odzyskiwaniem ich. Możemy pomóc w maksymalnym wykorzystaniu zasobów kadrowych przy jednoczesnym wydajnym zarządzaniu kosztami.

Biorąc pod uwagę gwałtowny wzrost ilości informacji elektronicznych i potrzebę większej kontroli w zakresie elektronicznego wyszukiwania dokumentów, dotrzymywanie kroku zmianom ma duże znaczenie. Ściśle współpracujemy z personelem klienta w celu dokonania analizy jego wymagań i oczekiwań. Pomagamy opracować kompleksowy i zintegrowany program. Możemy pomóc naszym klientom:

  • zmniejszyć ryzyko zniszczenia dokumentów w celu usunięcia dowodów, błędu w sztuce i braku zgodności, poprzez wdrożenie najlepszych praktyk w zakresie przechowywania i niszczenia dokumentacji na wszystkich rodzajach nośników, we wszystkich obszarach praktyki i lokalizacjach biur
  • zwiększyć wydajność i elastyczność dzięki usprawnionemu przechowywaniu i odzyskiwaniu dokumentacji oraz dostępowi do niej sądowych)
  • usprawnić przejście na elektroniczną praktykę prawną poprzez zintegrowanie zarządzania dokumentami elektronicznym i tworzenie kopii zapasowych danych z codziennym obiegiem dokumentacji
  • ułatwić całodobowy dostęp do dokumentów i odzyskiwanie ich przez 7 dni w tygodniu dzięki usługom konwersji dokumentów i archiwizacji obrazów
  • rozwiązać problemy dotyczące własności intelektualnej dzięki usługom w zakresie specjalistycznego powiernictwa technologicznego, zarzadzania nazwami domen oraz archiwizacji filmów i nagrań dźwiękowych
  • maksymalnie zwiększyć wykorzystanie powierzchni biurowej, sprzętu i zasobów informatycznych przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów i logistyki dzięki przechowywaniu dokumentacji poza siedzibą klienta

Oferujemy pełne rozwiązania do zarządzania dokumentacją dla profesji prawniczej, które umożliwiają uzyskanie pełnej kontroli nad informacjami i dokumentami bez utraty kontroli nad budżetem.