3 x P - Przejęcie, Porządkowane, Przechowywanie

Download PDF

Iron Mountain organizuje Centralne Archiwum Grupy PZU

KLIENT

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce a także Europie Środkowowschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

WYZWANIE

850 lokalizacji. 1600 dokumentów dziennie. 420 000 pudeł. Porządkowanie dokumentów i ich rejestracja w systemie.

ROZWIĄZANIE

Stworzenie Centralnego Archiwum Grupy PZU. System Krajowej Izby Rozliczeniowej SA - eArchiwum, połączony z wewnętrznym systemem informatycznym Iron Mountain, pozwala na odszukanie każdego dokumentu, który został przekazany do archiwum Iron Mountain.

"Aby życie było mądre, najważniejsza jest dobrze pojęta troska, po części o naszą teraźniejszość, po części o naszą przyszłość, tak aby jedno nie było przeszkodą dla drugiego.”

Arthur Schopenhauer
(źródło: Wikicytaty)

ZDALNE STEROWANIE PILOTEM

Zgodnie z definicją projekt pilotażowy to projekt mający na celu zgromadzenie knowhow dla realizacji przyszłych projektów (Źródło: Wikipedia). Właśnie takim pilotem rozpoczęła się współpraca Iron Mountain i Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. z największą firmą ubezpieczeniową w Polsce: Grupą PZU. Pilot projektu objął swym zasięgiem województwo lubelskie. Rozpoczął się w kwietniu 2009 i trwał do sierpnia 2009. Miał pokazać, czy założenia projektu, wypracowane podczas wielu spotkań, satysfakcjonują klienta. We wrześniu 2009 wszedł w życie właściwy projekt. Zakres: porządkowanie dokumentów, przewiezienie do archiwum IM i ich rejestracja w systemie.