Nasi specjaliści ds. zarządzania dokumentacją mogą zapewnić usługi w dziedzinie klasyfikacji, indeksacji, czyszczenia, niszczenia i przenoszenia na potrzeby jednorazowych projektów.

Jeśli potrzeby klienta wykraczają poza wymagania w zakresie codziennego zarządzania dokumentacją, pracownicy firmy Iron Mountain mogą pracować w ramach własnych zespołów klienta. Nasze usługi specjalne:

  • Indeksacja - poszczególne dokumenty zawierają wiele poziomów i klas informacji. Indeksowanie tych informacji wg standardowych kryteriów ułatwia odnalezienie odpowiednich dokumentów, gdy są potrzebne.
  • Porządkowanie archiwum dokumentów - możemy pomóc w zorganizowaniu aktualnego archiwum dokumentów i zapewnić systematyczne aktualizacje.
  • Czyszczenie - po zapełnieniu miejsca w archiwum firmowym można uzyskać dodatkową przestrzeń odszukując i rozpoznając rzadziej używane dokumenty i przenosząc je do archiwum poza siedzibą klienta.
  • Skanowanie plików archiwalnych - możemy przekształcić dokumentację na łatwo dostępne i łatwe do wyszukania obrazy cyfrowe.
  • Audyty wewnętrzne i zewnetrzne - w celu spełnienia żądania w zakresie dochodzenia lub dokumentu, możemy przeprowadzić audyt dokumentacji u klienta lub ją bezpiecznie przetransportować w celu przeprowadzenia audytu w pomieszczeniu do kontroli poza siedzibą klienta.
  • Zmiana stanu z aktywnego na nieaktywny - gdy dokumentacja aktywna musi zostać ponownie sklasyfikowana jako nieaktywna, możemy pomóc przy podejmowaniu decyzji i migracji.
  • Bezpieczne niszczenie - zapewniamy bezpieczne niszczenie, gdy minęły terminy przechowywania i nadszedł czas na zniszczenie dokumentacji.