Branża energetyczna generuje ogromne ilości informacji. Poszukiwanie i produkcja wymagają intensywnego przetwarzania danych, a informacje muszą być zachowane, zarchiwizowane i dostępne przez dekady.

Dane muszą być przechowywane i szybko dostępne w celu wsparcia decyzji dotyczących inwestycji i dywestycji, prowadzenia codziennych operacji i reagowania na kwestie związane z przepisami prawa.

Dzięki ponad trzydziestu latom doświadczenia w sektorze ropy i gazu posiadamy wyjątkowe kwalifikacje do świadczenia usług w zakresie zarządzania informacjami na rzecz firm i organów rządowych z branży energetycznej.

Pracowaliśmy dotąd z ponad 1000 klientami na całym świecie od największych, wielonarodowych firm naftowych po niezależne firmy poszukiwawcze. Możemy:

  • zintegrować papierowe i cyfrowe dane dotyczące zasobów w celu zapewnienie jednolitego widoku i uproszczonego zarządzania
  • zwiększyć zdolność do wyszukiwania danych dotyczących zasobów, uzyskiwania do nich dostępu i współdzielenia ich w całych, globalnych organizacjach oraz z partnerami i organami regulacyjnymi
  • skonsolidować przechowywanie fizyczne i cyfrowe w celu zmniejszenia kosztów przechowywania i zarządzania
  • szybko przekształcić stare dane na format, który najlepiej odpowiada ich zamierzonemu użyciu i środkom rozpowszechniania
  • zwiększyć bezpieczeństwo i trwałość cennych informacji poprzez stosowanie najlepszych praktyk w zakresie przechowywania i obsługi informacji oraz zarządzania nimi

Usługi zarządzania firmy Iron Mountain umożliwiają szybkie wdrożenie nowych funkcjonalności bez nakładów kapitałowych lub długich okresów wdrożenia wewnętrznego rozwiązania.

Ponieważ naszym priorytetem jest dotrzymanie kroku postępowi w dziedzinie technologii przechowywania, środków bezpieczeństwa i najlepszych praktyk, pracownicy naszych klientów będą mogli skoncentrować się na ich podstawowych czynnościach, przenosząc więcej energii na rynek.