W dokumentach najważniejsza jest zawarta w nich informacja. Jej pozyskanie jest konieczne do osiągnięcia sukcesu firmy. Nasze rozwiązania pozwolą na szybkie i precyzyjne przygotowanie danych, a tym samym pozwolą Twojej firmie koncentrować się na jej podstawowej działalności.

Nasze usługi wspierają następujące procesy:

  • obsługa kancelaryjna dokumentów - odbierzemy korespondencję klienta, rozpakujemy, posegregujemy i uporządkujemy. Na podstawie odebranej poczty sporządzimy księgę korespondencji przychodzącej.
  • weryfikacja i walidacja danych - sprawdzimy poprawność i jakość merytoryczną danych. Cały proces odbędzie się na elektronicznych obrazach dokumentów (skanach).
  • skanowanie dokumentów - uporządkowane dokumenty zeskanujemy, a ich elektroniczne obrazy zapiszemy w repozytorium klienta lub Iron Mountain (eVault).
  • archiwizacja dokumentów papierowych i elektronicznych - papierowe dokumenty spakujemy i umieścimy w naszym bezpiecznym archiwum.

Przechowywanie wersji cyfrowych pozwala na natychmiastowy do nich dostęp i zabezpiecza przed ryzykiem ich utraty lub zniszczenia .

  • rejestracja danych - dane z dokumentów zostaną automatycznie odczytane (OCR, OMR, ICR)
  • indeksowanie dokumentów - zeskanowane i sprawdzone dokumenty zostaną opisane indeksami z treści dokumentu. Część indeksów możemy pobrać z baz dziedzinowych klienta.
  • bezpieczne niszczenie dokumentów papierowych i danych z gwarancją bezpieczeństwa na każdym etapie

Nasze rozwiązania pomoga skoncentrować się na podstawowej działalności firmy, dzięki czemu klient będzie mógł w spokoju planować następne kroki, które prowadzą do wyznaczonego celu.