Rozumiemy wyzwania organizacji zajmujących się sprzedażą detaliczną, które dotyczą ochrony informacji i zarządzania nimi, zwłaszcza dużych regionalnych lub krajowych organizacji zajmujących się sprzedażą detaliczną z wieloma lokalizacjami i brakiem zasobów informatycznych na poziomie sklepu. Nasza ekspercka wiedza na temat wszystkich aspektów zarządzania informacjami umożliwia odzyskanie kontroli nad danymi o krytycznym znaczeniu dla działalności.

Nie musisz już codziennie martwić się ochroną informacji wrażliwych takich jak akta pracownicze, numery kart kredytowych klientów lub ceny i dane magazynowe. Zdecydowanie nie chcesz także, aby myśleli o tym klienci.

Dzięki dekadom udokumentowanego doświadczenia możemy zaoferować spójne wdrożenie i niezawodne bezpieczeństwo, które chronią działalność, personel i klientów.

Oferujemy rozwiązania dostarczane przez jednego sprzedawcę, które umożliwiają lepszą kontrolę nad cennymi informacjami i ich ochronę. Nasi godni zaufania eksperci pracują z zespołem klienta nad przeanalizowaniem bieżących potrzeb, opracowaniem perspektywicznych strategii i dostarczeniem rozwiązań we wszystkich lokalizacjach - od poziomu sklepu do poziomu korporacji. Możemy:

  • zapewnić tworzenie kopii zapasowych przy minimalnym zakłóceniu toku pracy pracowników działu informatyki lub personelu sklepowego - albo automatyczne albo w chmurze albo na taśmach
  • zmniejszyć ryzyko kradzieży tożsamości w przypadku informacji dotyczących klientów i pracowników za pośrednictwem usług w zakresie bezpiecznego niszczenia
  • osiągnąć zgodność i chronić wrażliwe lub poufne informacje, w tym numery kart kredytowych klientów, akta pracownicze i dane magazynowe.
  • pokonać problemy dotyczące archiwizacji poczty elektronicznej i zarządzania skrzynką pocztową
  • planować i wdrażać program przechowywania dokumentacji, dostępuj do niej i jej niszczenia w celu zapewnienia zgodności z korporacyjnym programem przechowywania dokumentacji