Press Releases

Press Releases

  1. Home
  2. O firmie
  3. Wiadomości
  4. E-teczka personalna receptą na problemy działów HR
Back to listing

E-teczka personalna receptą na problemy działów HR

Sylwia Pyśkiewicz, prezes 
Iron Mountain Polska

Do najważniejszych zadań działów HR należą: zatrudnianie właściwych pracowników, motywowanie oraz zwiększanie kompetencji istniejących tak, aby organizacja działała jak najbardziej efektywnie. Tymczasem badania, które Iron Mountain zrealizował wspólnie z ekspertami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pokazują, że to tylko teoria. Ankietowani pracownicy działów HR różnych firm i instytucji odpowiedzieli, z jakimi trudnościami borykają się w codziennej pracy. Za najbardziej uciążliwe uważają: raportowanie (zarówno wewnętrzne, jak...

Source: http://archiwum.rp.pl/artykul/1406205-E-teczka-personalna-recepta-na-problemy-dzialow-HR.html?fbclid=IwAR1EsLK28cEIRSQ00PuTwal5ILKcDOa-AxGsMnmyk-3XHZXjLA2iT2P6q00

ADDITIONAL NEWS & EVENTS