workflow automation highlight two people standing around woman holding tablet

DIGITALIZACJA

Wsparcie organizacji w rewolucji cyfrowej i dostosowanie do zmienijących się potrzeb biznesowych.
  1. Home
  2. Digitalizacja

CYFROWO DOJRZAŁY BIZNES

Niezależnie, czy istniejąca infrastruktura IT wymaga optymalizacji, czy powstała potrzeba nawigowania po hybrydowym świecie danych fizycznych i cyfrowych, Iron Mountain zna rozwiązania. Dzięki naszym usługom organizacja zyskuje sprawność, skalowalność i efektywność w reagowaniu na zmieniające się potrzeby biznesowe.

Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań, jak: przechowywanie w chmurze, centra danych, workflow, obrazowanie oraz przywracanie i migracja danych, biznes może skupić się na podstawowych procesach, jednocześnie przyspieszając cyfrową transformację miejsca pracy.

Usługi Cyfrowej Transformacji pomagają Organizacjom w:

  • Polepszeniu sprawności działania dzięki lepszemu dostępowi i wykorzystaniu informacji - zwiększając w ten sposób wiedzę
  • Zwiększeniu wydajności operacyjnej dzięki usprawnionym procesom i przepływom najlepszych praktyk
  • Zarządzaniu wzrostem i skalą informacji dostępnych na żądanie
  • Koncentracji na podstawowej strategii i optymalizacji wydajności firmy

USŁUGI, KTÓRE ŚWIADCZYMY

Man Looking at Laptop Cloud Data Management

Zarządzanie Danymi w Chmurze

Bezpieczna, elastyczna i specjalnie zaprojektowana chmura, która zapewnia, że dane są chronione i dostępne, kiedy są niezbędne.
Media Restoration and Migration

Migracja i Przywracanie Danych

Przywracanie i ochrona zarchiwizowanych danych i ich bezpieczna migracja do chmury.
Three people looking at laptop | Iron Mountain

Usługa Obrazowania

Przekształcanie aktywów i informacji w formie fizycznej oraz analogowej w format cyfrowy i szybkie osiągnięcie cyfrowej dojrzałości biznesu.
business women

Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN