insurance

ROZWIĄZANIA SEKTOROWE

  1. Home
  2. Przechowywanie Zapisów Danych, Niszczenie, Zarządzanie Bazami Danych

ROZWIĄZANIA SEKTOROWE

Industries - Healthcare services banner - technician reviewing medical imagery

Opieka Zdrowotna/służba Zdrowia

Zarządzanie dokumentacją medyczną i informacjami biznesowo-administracyjnymi przez cały cykl ich życia w celu przekształcenia opieki w opartą na wartościach.
Financial Services - Running wheel | Iron Mountain

Usługi Finansowe

Efektywność, odpowiadająca zmieniającym się wymaganiom prawnym dotyczących usług finansowych, prywatności i poufności danych

insurance companies

Ubezpieczenia

Uproszczone przepływy informacji ubezpieczeniowych i poufne zarządzanie dużą ilością rekordów danych.
industries life sciences highlight - scientist looking at a modeluclar model

Nauki Farmaceutyczne i Przyrodnicze

Rozwiązania aktualne wobec wymogów i regulacji, pozwalają zyskac wgląd w innowacje i w sposób prawidłowy chronią własność intelektualną.
industries retail highlight - scanning credit card

Sprzedaż Detaliczna

Optymalne zarządzanie powierzchnią handlową w celu zwiększenia przychodów , uzyskania swobody i koncentracji na klientach.
industries - law firms - four people in suits smiling

Kancelarie Prawne

Upraszczanie procesów administracyjnych i obniżanie kosztów zarządzania informacją.
industries - library - photo overlooking a large library

Biblioteki

Biblioteki są ośrodkami akademickimi, centrum aktywności miejskiej lub aktywności danej społeczności. Biblioteka jest też nieruchomością, dla której każdy metr powierzchni jest bardzo cenny.
industries entertainment highlight - reels of film

Usługi Kulturalno-Rozrywkowe

Ochrona najcenniejszych zasobów i zachowanie ich dla przyszłych pokoleń.
business women

Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN