ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W SEKTORZE NAUK FARMACEUTYCZNYCH I BIOTECHNOLOGICZNYCH

Ograniczone ryzyko i zarządzanie informacjami między przedsiębiorstwami.
life science banner woman holding dna structure

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W SEKTORZE NAUK FARMACEUTYCZNYCH I BIOTECHNOLOGICZNYCH

Ograniczone ryzyko i zarządzanie informacjami między przedsiębiorstwami.

Bezpieczne i Sprawdzone Rozwiązania

Branża nauk biotechnologicznych stoi w obliczu niespotykanych wcześniej zmian. Znaczenie informacji dla napędzania innowacji, wykazywania jakości produktów, dostarczania dowodów skuteczności, zarządzania dystrybucją na rynku i przestrzegania zgodności z przepisami, ma kluczowe znaczenie dla sukcesu. Informacje te muszą być chronione i zarządzane przez cały cykl życia, ale muszą być jednocześnie dostępne dla organizacji, aby uruchomić ich wartość i uzyskać strategiczną wiedzę. Czy obecny program zarządzania informacjami jest w stanie nadążyć?

Dlaczego Iron Mountain?

  • Jeden Partner – zarządzamy informacjami, chronimy je i zachowujemy w stanie nienaruszonym przez cały cykl ich życia
  • Globalny Zasięg – konsekwentnie odpowiadamy na potrzeby naszych Klientów na całym świecie
  • Sprawdzone Rozwiązania – odpowiadamy na potrzeby naszych Klientów już ponad 65 lat

UTRZYMYWANIE STAŁEJ ZGODNOŚCI

Zachowanie adekwatności wobec aktualnie obowiązujących Przepisów i Regulacji Prawnych

Opracowywanie i wytwarzanie farmaceutyków i urządzeń medycznych podlega szerokiemu zakresowi regulacji, w tym prawa patentowego, praw do podpisu elektronicznego, dobrych praktyk laboratoryjnych, dobrych praktyk klinicznych i przepisów dotyczących prywatności i zgody pacjentów, wymagając od organizacji zatrzymywania informacji w przypadku audytu lub wniosku o ujawnienie danych.

Informacje dostępne dla całego przedsiębiorstwa

Chociaż organizacje posiadają politykę zarządzania dokumentacją i informacją, często nie jest ona konsekwentnie wdrażana. Udostępnianie odpowiednich informacji we właściwym czasie ma kluczowe znaczenie dla przestrzegania przepisów i ochrony własności intelektualnej. Zapisy te są jednak często rozproszone w różnych działach i lokalizacjach, co utrudnia ich znalezienie w razie potrzeby.

Wdrażanie spójnej polityki

Dzięki aplikacji Iron Mountain zasady dotyczące różnych typów informacji są dobrze udokumentowane i łatwe do wyegzekwowania w całym przedsiębiorstwie, co wpływa na ich przestrzeganie. Dzięki odpowiedniej wiedzy o posiadanych informacjach oraz miejscach, w których one się znajdują, ich ochrona i bezpieczne odzyskiwanie przez cały cykl życia, stają się łatwiejsze.

Usługi

	records and media

Archiwizacja i przechowywanie

Bezpieczne przechowywanie zapisów i danych w formie fizycznej i elektronicznej, taśm i innych nośników medialnych, istotnych zapisy oraz pozostałych aktywów poza siedzibą organizacji, z łatwym dostępem w razie potrzeby.
Three business person looking at tablet

Depozyt oprogramowania

Obecnie ponad 90% firm z listy Fortune 500 zwraca się do Iron Mountain w sprawie ochrony oprogramowania w postaci jego depozytu.
Solutions numériques - Overview three people looking at computer | Iron Mountain

Rozwiązania cyfrowe

Nasza rozległa sieć centrów przetwarzania obrazu, usług skanowania oraz indeksowania z możliwością bezpiecznego przechowywania i automatyzacji przepływu pracy pomaga przyspieszyć zmianę w bardziej cyfrowe miejsce pracy.
records management training

Usługi doradcze – zarządzanie ładem informacyjnym

Ponad 100 ekspertów w zakresie ładu korporacyjnego jest gotowych, by udzielić wskazówek i pomóc rozwinąć się Twojemu programowi.
document shredding

Bezpieczne niszczenie

Ochrona reputacji marki i ograniczone ryzyko.

Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN

business women

Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN