Information Management-Four People Speaking | Iron Mountain

Zarządzanie Informacją

  1. Home
  2. Zarządzanie Informacją

RZEJMIJ KONTROLĘ NAD KSZTAŁTEM INFORMACJI

Ustanawiając praktyczne i zgodne z prawem zasady zarządzania informacją, można znacząco obniżyć koszty, złożoność i ryzyko związane z zarządzaniem dokumentami i danymi przez cały ich cykl życia. W ten sposób można zadbać o zgodność ze stale zmieniającymi się przepisami branżowymi, a także uzyskać większą kontrolę nad dostępem do informacji i zapewnić spójność polityki i procedur w całej organizacji.

Usługi zarządzania informacją pomagają organizacji osiągnąć:

  • Zgodność z wciąż aktualizowanymi przepisami
  • Mniejsze ryzyko utraty danych lub informacji
  • Wyższą wartość informacji i wsparcie potrzeb biznesowych
  • Większą kontrolę nad dostępem do informacji
  • Ład korporacyjny i organizacyjny

Usługi świadczone przez Iron Mountain:

Retention Policy Management Folks Meeting Highlight | Iron Mountain

Zarządzanie Procedurą Przechowywania

Zachowanie zgodności z najnowszymi przepisami i wdrażanie prawnych zasad zarządzania informacjami, umożliwiających natychmiastowe wdrożenie zmian i wytycznych dotyczących przechowywania.
Advisory Services Meeting Between Three People | Iron Mountain

Ład Informacyjny – Usługi Doradcze

Z wykorzystaniem wiedzy naszych ekspertów i zespołu, tworzymy zindywidualizowane programy, które zmniejszają koszty i ułatwiają procesy zarządzania informacjami przez cały cykl ich życia.
Digital Transformation Two People Looking at Book

Escrow

Oprogramowanie licencjonujące wymaga ogromnego zaufania między obiema stronami, ponieważ wiąże się z nim duże ryzyko.
business women

Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN