secure-destruction-banner-iron-mountain-employee-wheeling-shredding-container

BEZPIECZNE NISZCZENIE

Ochrona reputacji marki i ograniczone ryzyko.
  1. Home
  2. Bezpieczne Niszczenie Dokumentów

BEZPIECZNE UTYLIZOWANIE ZAPISÓW, NOŚNIKÓWI AKTYWÓW IT

W miarę wzrostu ilości informacji,wzrasta również ryzyko ichu traty lub naruszenia. Istotna jest możliwość usuwania zgromadzonych zasobów, które zawierająpersonalne lub poufne dane niezależnie od formatu ich zapisu: papierowego, na nośnikach, dyskach twardych czy aktywach IT.

Bezpieczne niszczenieIron Mountain to kompleksowe usługi oferujące wygodny, trwały i zgodny z wymogami sposób usuwania zasobów. Nasze programy są dostosowane do konkretnych wymagań klienta. Szeroki zakres usług obejmuje utylizowanie zasobów na miejscu lub poza siedzibą, jednorazowe niszczenie, utylizację odpadów,a także odpadówzwiązanych z zasobami IT.

Usługi bezpiecznego niszczenia Iron Mountain mogą pomóc każdej organizacji w:

  • Redukcji ryzyka
  • Utrzymaniu zgodności z wymogami prawa
  • Ochronnie reputacji marki.DODATKOWE USŁUGI

shredding-banner-iron-mountain-employee-pushing-shredding-bin

Bezpieczne niszczenie

Szeroki wybór spośród dostępnych usług bezpiecznego niszczenia zapisów papierowych, plastikowych lub elektronicznych, w sposób bezpieczny, wygodny oraz przyjazny środowisku. Nasze usługi realizowane są na miejscu, poza siedzibą organizacji lub jednorazowo.
Secure e-Waste and IT Asset (SITAD) Disposition Media Disks | Iron Mountain

Bezpieczne usuwanie odpadów elektronicznych i zasobów IT

Ustalonybezpieczny, zgodny i niezawodny proces przygotowywania, transportu i niszczenia zasobów informatycznych oraz innych e-odpadów.
business women

Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN