Secure Storage -Man Keeping Box in Truck | Iron Mountain

BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE

Ochrona i zachowanie nienaruszonym tego, co najważniejsze.
  1. Home
  2. Bezpieczne Przechowywanie- Archiwizacja

OCHRONA I ZACHOWANIE NIENARUSZONYM TEGO, CO NAJWAŻNIEJSZE

Prowadzenie działalności wymaga zarządzania stale rosnącym wolumenem i różnorodnością zasobów i informacji. Od krytycznych informacji biznesowych, po próbki geologiczne, czy oryginalne nagrania cenionych artystów - chronimy to, co najbardziej cenne. Fizyczne zapisy, dane elektroniczne, taśmy z mediami, istotne rekordy danych i inne aktywa mogą być bezpiecznie przechowywane w wysoce chronionej, globalnej sieci obiektów Iron Mountain i odzyskiwane w razie potrzeby.

Usługa Bezpiecznego Przechowywania Iron Mountain pomaga organizacjom:

  • Zmieniać przeznaczenie nieruchomości i optymalnie wykorzystać przestrzeń
  • Zarządzać wzrostem i skalą informacji dostępnych na żądanie
  • Umożliwiać odzyskiwanie - w przypadku awarii lub katastrowy

Usługi

Records and Media Storage

Archiwum nośników danych

Bezpieczne przechowywanie zapisów i danych w formie fizycznej i elektronicznej, taśm i innych nośników medialnych, istotnych zapisów oraz pozostałych aktywów poza siedzibą organizacji, z łatwym dostępem w razie potrzeby.
business women

Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN