Platforma do zarzadzania treścią
IRON MOUNTAIN INSIGHT®

Unowocześnij wykorzystanie treści
Man sitting at a table with tablet in hand

Platforma do zarzadzania treścią
IRON MOUNTAIN INSIGHT®

Unowocześnij wykorzystanie treści
 1. Home
 2. Platforma do zarzadzania treścią

IRON MOUNTAIN INSIGHT - UWOLNIENIE POTENCJAŁU TWOICH INFORMACJI

Iron Mountain InSight to najbardziej zaawansowana platforma usług treści (CSP) w branży, która pomaga organizacjom uwolnić wartość ukrytą w danych - gdziekolwiek by się one nie znajdowały - dzięki wykorzystaniu nowoczesnych, wyposażonych w sztuczną inteligencję aplikacji i potencjału wyszukiwania zintegrowanego.

Platforma Iron Mountain InSight jest skalowalna, tak aby sprostać potrzebom nowoczesnej firmy mającej do czynienia z MILIARDAMI elementów różnego typu, w połączeniu z wieloma systemami treści i danych w całej firmie, w tym także z innymi rozwiązaniami ECM oraz lokalnymi i chmurowymi systemami współdzielenia plików.

Dzięki połączeniu specjalistycznych kompetencji Iron Mountain w zakresie analizy treści, zarządzania danymi i ładu informacyjnego z funkcjami uczenia maszynowego (ML) i sztucznej inteligencji (AI), platforma obsługi treści Iron Mountain InSight uwalnia wartość ukrytą w danych z korzyścią dla transakcyjnych procesów biznesowych oraz zaplecza biurowego. Automatyzacja procesów biznesowych poprzez organizację pracy wykorzystującą eksploatację danych może prowadzić do odkrycia nowych potencjalnych źródeł przychodów i oszczędności.

Niskokodowe techniki programowania zapewniają elastyczną platformę, która szybciej dostarcza aplikacje użytkownikom końcowym i bezproblemowo integruje usługi dotyczące treści z istniejącymi aplikacjami biznesowymi, wydobywając więcej wartości z dokumentów i ułatwiając ich tworzenie i utrzymywanie.

Zobacz, jak możesz ulepszyć działanie Twojego biznesu

Zobacz, jak możesz usprawnić działanie Twojego biznesu.

Iron Mountain InSight to najbardziej zaawansowana platforma usług treści (CSP) w branży, która pomaga organizacjom uwolnić wartość ukrytą w danych - gdziekolwiek by się one nie znajdowały - dzięki wykorzystaniu nowoczesnych, wyposażonych w sztuczną inteligencję aplikacji.

Rozwiązanie funkcjonuje jako usługa subskrypcyjna w celu obniżenia kosztów, szybszego generowania wartości z danych, jak i wspierania organizacji w kontynuowaniu cyfrowej transformacji.

Iron Mountain InSight umożliwia:

money

Przyspieszenie transformacji Twojej firmy:

Zmniejsz złożoność i koszt inicjatyw w zakresie transformacji cyfrowej.
time

Wyeliminowanie silosów informacyjnych:

Dzięki szybkiemu połączeniu technologii nowej generacji z istniejącymi źródłami treści stworzysz spójny fundament do modernizacji
icon lightbulb

Wykorzystanie wyższej inteligencji w biznesie:

Korzystając z innowacyjnych technologii tj: sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, możesz klasyfikować, wyszukiwać i analizować treści na przestrzeni dni zamiast miesięcy.
Blue icon of a computer screen with files

Ujednolicenie danych fizycznych i cyfrowych:

Uwolnij cenną wiedzę, która może pomóc twojej organizacji osiągnąć strategiczne cele
Blue icon of a padlock

Wprowadzenie ładu informacyjnego:

Zmniejsz ryzyko poprzez automatyczne stosowanie i wdrażanie zasad przechowywania, prywatności i bezpieczeństwa.

DZIĘKI PLATFORMIE OBSŁUGI TREŚCI IRON MOUNTAIN INSIGHT MOŻESZ:

 • Połączyć lub skonsolidować wszystkie swoje systemy ze stworzoną do działania w chmurze (cloud-native) przyszłościową platformą, zmniejszając zależność od starszych systemów
 • Prowadzić wyszukiwania zintegrowane we wszystkich repozytoriach twojej organizacji
 • Pozyskiwać i przetwarzać informacje fizyczne i cyfrowe, uwzględniając metadane pochodzące ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych
 • Zapewniać dostęp mobilny i oparty na chmurze w szybki i efektywny sposób
 • Jednocześnie zarządzać nieustrukturyzowanym zbiorem treści - takich jak dokumenty, nagrania dźwiękowe, filmy i zdjęcia
 • Cieszyć się sprawnie przebiegającą współpracą między zespołami i klientami
 • Ograniczyć liczbę ludzkich błędów dzięki udostępnieniu jednego źródła wiedzy o dokumentach
 • Inteligentnie przeglądać i interpretować informacje w celu podejmowania odpowiednich działań
 • Wykorzystać zalety wyższej efektywności organizacyjnej
 • Zmniejszyć zależność od starszych systemów i obniżyć całkowity TCO (Total Cost of Ownership)

POZNAJ KORZYŚCI Z PODŁĄCZENIA I KONSOLIDACJI STARSZYCH SYSTEMÓW ECM

INSIGHT POŁĄCZENIE KONSOLIDACJA

DOWIEDZ SIĘ, W JAKI SPOSÓB IRON MOUNTAIN INSIGHT MOŻE POMÓC TWOJEJ FIRMIE

Korzystając z platformy obsługi treści Iron Mountain InSight, analitycy mogą bez specjalnego szkolenia zmaksymalizować wartość zasobów wizualnych swojej firmy - w tym zeskanowanych dokumentów papierowych lub nieustrukturyzowanych danych wizualnych pochodzących z materiału filmowego z drona, czujników lub innej internetowej technologii używanej w terenie - dzięki uczeniu maszynowemu.

Jakość danych można poprawić dopasowując do zasobów znane metadane i zewnętrzne bazy danych, co pozwoli je łatwo przeszukiwać na podstawie szeregu parametrów, na przykład daty wykonania i rodzaju odwiertu poszukiwawczego złoża, lokalizacji GPS itp. Elastyczność Iron Mountain InSight umożliwia analitykowi przeszukanie i sprawdzenie milionów elementów zawierających zasoby wizualne w ciągu kilku minut, a wszystko poprzez intuicyjny interfejs.

W ODNIESIENIU DO TYPÓW DANYCH ZWYKLE WYKORZYSTYWANYCH W ENERGETYCE, ROZWIĄZANIE POZWALA:
 • Zidentyfikować i spożytkować wszelkie treści powiązane z określonymi geolokalizacjami i aktywami związanymi z daną lokalizacją w celu opracowania wycen
 • Zagregować zdjęcia sejsmiczne, analizy geoprzestrzenne, umowy, aplikacje i dokumenty, aby mogły stanowić podstawę do podejmowania ważnych decyzji w oparciu o twarde dane
 • Zidentyfikować aktywa, które potencjalnie stwarzają ryzyko dla organizacji i opracować dla nich skrótowe oznaczenia (fingerprints), a także modele predykcyjne

Iron Mountain InSight jest idealnym rozwiązaniem dla geologów, geofizyków i analityków, którzy przy podejmowaniu krytycznych decyzji chcą rozważyć wszystkie dostępne dane, nie tracąc jednocześnie czasu na ręczne przygotowywanie dokumentów, które jest dodatkowo podatne na ludzkie błędy.

industries energy highlight - power highlines

Energetyka

Optymalizacja własnej dokumentacji, zarządzanie informacjami, ochrona i przechowywanie próbek rdzeniowych.

Iron Mountain InSight umożliwia użytkownikom z branży mediów i rozrywki bez przygotowania technicznego organizować, przeszukiwać i znajdować potrzebne zasoby za pomocą intuicyjnego interfejsu. Rozproszony charakter dzisiejszego środowiska biznesowego może prowadzić do powstania systemu rozmaitych rozwiązań z wieloma typami danych z różnych źródeł, w tym wideo, list edycji (EDL), napisów do filmów czy zewnętrznych źródeł danych.

Wykorzystując bogate doświadczenie w cyfryzacji oraz zarządzaniu zasobami rozrywkowymi i medialnymi, platforma obsługi treści Iron Mountain InSight sklasyfikuje je według typu i połączy metadane w spójny zbiór.

W ODNIESIENIU DO TYPÓW DANYCH ZWYKLE WYKORZYSTYWANYCH W BRANŻY MEDIÓW I ROZRYWKI, ROZWIĄZANIE POZWALA:
 • Wykorzystać automatyzację procesów, aby w ciągu kilku minut zidentyfikować zasoby medialne, takie jak zdjęcia, wideo i filmy, oraz zawarte w nich informacje
 • Chronić markę dzięki szybkiemu znajdywaniu treści chronionych prawem autorskim i ich naruszeń
 • Efektywnie porządkować treści w podziale na segmenty - telewizja standardowa lub wysokiej rozdzielczości (HDTV)
 • Zintegrować istniejące repozytoria z zewnętrznymi metadanymi (np. Shotgun) w celu wyszukiwania i odnajdywania w jednym miejscu
 • Znajdować odpowiedniki ujęć między końcowym materiałem po edycji a materiałem oryginalnym
 • Identyfikować znane osoby, takie jak sportowcy, i ulokowane w ich otoczeniu marki w ciągu kilku minut zamiast godzin
industries entertainment highlight - reels of film

Usługi medialne i rozrywkowe

Chroń swoje najcenniejsze aktywa i udostępniaj je przyszłym pokoleniom.

Dokumentacja kredytów hipotecznych może liczyć setki stron i zawierać liczne formularze od kupujących, kredytodawców, pośredników, urzędów i organów państwa oraz innych stron.

Chociaż w ostatnich latach branża kredytów hipotecznych przeniosła znaczną część procesu udzielenia kredytu do internetu, wiele formularzy - zwłaszcza wymagających tradycyjnych podpisów - to nadal dokumenty papierowe. Przeglądając dokumentację kredytu pod kątem kompletności, co może nastąpić w momencie zakończenia spłaty, w trakcie procesu wypowiedzenia lub refinansowania, należy upewnić się, że dokumentacja zawiera wszystkie niezbędne formularze.

W ODNIESIENIU DO TYPÓW DANYCH ZWYKLE WYKORZYSTYWANYCH PRZY KREDYTACH HIPOTECZNYCH, TAKICH JAK PAKIETY DOKUMENTÓW HIPOTECZNYCH, ARKUSZE KALKULACYJNE I ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA DANYCH, PLATFORMA OBSŁUGI TREŚCI IRON MOUNTAIN INSIGHT POZWALA:
 • Zautomatyzować procesy pod kątem dokładności i kompletności dokumentacji kredytu zgodnie z wymogami regulacyjnymi, łącznie z zapewnieniem, że nie brakuje żadnych dokumentów kredytu czy dokumentów wymaganych do jego udzielenia, że wszystkie są podpisane, a żadne wymagane rubryki nie pozostały niewypełnione. Zapewnia wbudowane mechanizmy wykrywania niespójności, takie jak różne numery ubezpieczenia społecznego dla tego samego kredytobiorcy.
 • Ocenić wymagania dotyczące zgodności i dywersyfikacji oraz przeanalizować portfel pod kątem trendów rynkowych i białych plam według regionu geograficznego, poziomów dochodów kredytobiorcy lub rodzajów kredytów itp.
 • Uprościć procesy biznesowe związane z udzieleniem i odsprzedażą kredytu, obejmując wszystkie treści spójną zasadą zarządzania informacjami
Industries banking highlight - a bank vault

Kredyty hipoteczne i bankowość

Zwiększ efektywność przy zachowaniu ciągłej zgodności ze zmieniającymi się wymogami regulacyjnymi i przepisami dotyczącymi prywatności w usługach finansowych.

Zarządzanie umowami ma kluczowe znaczenie dla każdej firmy, niezależnie od tego, czy chodzi o umowy sprzedaży zawierane z klientami, umowy z dostawcami, umowy o zachowaniu poufności (NDA) chroniące własność intelektualną czy umowy o pracę z własnymi pracownikami. Brak konsekwencji w zarządzaniu tymi umowami może skutkować mniejszymi zyskami, niską produktywnością i szkodami w relacjach biznesowych. Umowy często zawierają dużo różnych zobowiązań i są wielokrotnie zmieniane, a przecież możliwość ich analizowania ma zasadnicze znaczenie dla osób zarządzających ryzykiem w firmie, odpowiadających za współpracę z klientami lub zajmujących się problemami takimi jak naruszenie danych.

Korzystając ze sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML), Iron Mountain InSight automatycznie klasyfikuje dokumenty i wyodrębnia z nich metadane. Dodanie struktury do treści jej pozbawionych umożliwia wyciągnięcie cennych dla biznesu wniosków, wprowadzenie ładu w zarządzanie danymi i wykonywanie zaawansowanych wyszukiwań wizualnych, co może przyspieszyć i zwiększyć precyzję procesu znajdowania poszczególnych umów i konkretnych informacji w nich zawartych.

W ODNIESIENIU DO TYPÓW DANYCH ZWYKLE WYKORZYSTYWANYCH W ZWIĄZKU Z UMOWAMI, ROZWIĄZANIE POZWALA:
 • Digitalizować dane zawarte w umowach, tak aby można je było łatwo przeszukiwać i analizować, umożliwiając zarządzanie ryzykiem i udzielenie klientom dokładnych informacji
 • Zastosować analizę danych dostępnych cyfrowo, aby usprawnić decyzje i procesy biznesowe
 • Zmniejszyć ryzyko naruszenia oraz utraty danych i jednocześnie skrócić czas realizacji projektów dzięki automatyzacji procesów, które są podatnych na błędy ludzkie
A photo of three people seated at a table in a business meeting

Umowy

Przeglądaj całą bazę umów oraz zarządzaj ryzykiem, zapewniając spójny nadzór i dokładność informacji o wszystkich dokumentach.

Branża ubezpieczeniowa nieustannie gromadzi duże zbiory danych dotyczących klientów, szkód, umów, underwritingu i bardzo wielu innych kwestii. Ubezpieczyciele stają później przed wieloma wyzwaniami związanymi z możliwościami wykorzystania i uporządkowania tych danych. Na szczęście sztuczna inteligencja (AI) może pomóc w digitalizacji i indeksowaniu wszystkich tego typu danych w celu uzyskania lepszych wyników wyszukiwań i znalezienia prawidłowości, które mogą nie być tak łatwo zauważalne ludzkim okiem, nawet dla analityków.

Dzięki Iron Mountain InSight ubezpieczyciele mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe (ML) w procesach ubezpieczeniowych, aby uzyskać wgląd, zmniejszyć koszty i czasochłonność, a jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo tych procesów.

W ODNIESIENIU DO TYPÓW DANYCH ZWYKLE WYKORZYSTYWANYCH W BRANŻY UBEZPIECZENIOWEJ, ROZWIĄZANIE POZWALA:
 • Analizować i lokalizować wśród rozmaitych typów danych dokumenty mogące wskazywać na oszukańczą działalność
 • Monitorowanie treści pod kątem określonych klauzul w polisach klientów w celu zrozumienia ryzyka i zarządzania nimi
 • Skrócenie czasu poświęcanego przez ubezpieczycieli na wyszukiwanie informacji w dokumentach fizycznych i cyfrowych, skutkujące lepszą produktywnością i trafnością
 • Wykorzystanie analityki do identyfikowania możliwości sprzedaży produktów droższych lub dodatkowych (upselling, cross-selling) z własnej oferty ubezpieczeń poprzez proaktywne działania informacyjne
Contract signing

Ubezpieczenia

Pozwól sztucznej inteligencji pomóc w digitalizacji i indeksowaniu wszystkich danych w celu uzyskania lepszych wyników wyszukiwania i znajdowania prawidłowości, które mogą być nieoczywiste.

Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN

business women

Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN