Kopia zapasowa w chmurze Iron CloudTM

Spokój wynikający z pewności, że dane organizacji są odpowiednio przechowywane i zabezpieczone w chmurze oraz mogą być odzyskane w każdej chwili.
iron cloud back up banner - a building in boston

Kopia zapasowa w chmurze Iron CloudTM

Spokój wynikający z pewności, że dane organizacji są odpowiednio przechowywane i zabezpieczone w chmurze oraz mogą być odzyskane w każdej chwili.
  1. Home
  2. Iron Cloud - przechowywanie danych w chmurze
  3. Kopia zapasowa w chmurze Iron CloudTM

Kopia zapasowa w chmurze Iron CloudTM

Jako zaufani strażnicy będziemy chronić, przechowywać i zarządzać Twoimi danymi, zabezpieczając ich przeszłą, bieżącą i przyszłą wartość.

Deficyty personelu, zasobów finansowych, a także presja czasu nie wspierają działalności organizacji i osiągania celów biznesowych. Tempo wzrostu liczby danych, które są coraz bardziej złożone i odmienne, przekracza oczekiwania i możliwości. Przenoszenie danych do chmury umożliwia przedsiębiorstwom modernizację i zwiększenie wydajności procesów IT. Organizacje potrzebują elastycznej i dostępnej w każdym momencie przestrzeni do przechowywania danych. Rozwiązania, które zapewniają kompleksowe szyfrowanie zabezpieczające aktywa o kluczowym znaczeniu dla biznesu są w pełni zgodne z wymogami prawa. Wdrożenie niezawodnej kopii zapasowej danych w chmurze nigdy jeszcze nie było aż tak istotne.

Usługa Kopii Zapasowej w Chmurze Iron Cloud zapewnia najlepszą w swojej klasie ochronę danych, która wspiera ciągłość działania organizacji, przy utrzymaniu przewidywalnych kosztów. Oferujemy elastyczne rozwiązanie, które zarządza tworzeniem kopii zapasowych oraz procesem odzyskiwania danych krytycznych lub systemów, pozwalając pracownikom skupić się na podstawowych celach biznesowych. Dane przechowywane są 220 stóp pod ziemią w naszych w pełni bezpiecznych i zgodnych z wymogami centrach.

DOŁĄCZ DO NASZYCH EKSPERTÓW PODCZAS SESJI NA ŻYWO: KOPIA ZAPASOWA W KOMPUTRZERZE.
Iron Mountain Iron Cloud

KOPIA ZAPASOWA I REPLIKACJA W IRON CLOUD

icon cloud backup

Najlepsze w swojej klasie, automatyczne tworzenie kopii zapasowych, które zapewnia łatwe, szybkie i niezawodne odzyskiwanie danych
icon lightbulb

Ochrona danych i zapewnienie bezpiecznego otoczenia dla organizacji.
icon server

Zastąpienie codziennych, manualnych procesów tworzenia kopii zapasowych zautomatyzowaną usługą zapisującą kopie na serwerze, w efekcie uwalnia obciążone zasoby oraz zapewnia łatwe, szybkie i niezawodne odzyskiwanie danych.
money

Dopasowany oraz wydajny model płatności oparty o rozmiar zużycia chmury.
icon tech escrow

Niezbędne dane dostępne w wymaganym czasie i miejscu. Skrócony czas oczekiwania który jest tak istotny dla biznesu.
icon tape vaulting

Pobierz najaktualniejszą kopię zapasową z Iron Cloud™ w Iron Mountain® i chroń jej bezcenną wartość przechowując ją w trybie offline w bezpiecznym miejscu poza siedzibą.

REPLIKACJA DANYCH IRON CLOUD

Replikacja Danych Iron Cloud to wydajny, w pełni obsługiwany, oparty na chmurze system replikacji danych, które trafiają do bezpiecznych centrów Iron Mountain. Rozwiązanie to wykorzystuje bezpieczną, szybką i niezawodną łączność w celu powielania danych poza siedzibą firmy. Dzięki temu dane są chronione, a jednocześnie dostępne dla szybkiego i wydajnego odzyskania. Pozwala to zredukować koszty korzystania ze starszych systemów przechowywania kopii zapasowych.

Usługa Replikacji Danych Iron Cloud w pełni chroni krytyczne dane, powielając je poza siedzibą firmy w kompleksowo zarządzanym, bezpiecznym centrum danych Iron Mountain. Dane zostaną szybko i skutecznie odzyskane, gdy tylko będzie to potrzebne. Wykorzystaj strukturyzację danych na nośnikach Iron Mountain do archiwizowania i rozszerzania potrzeb przechowywania.

ZREDUKOWANY CZAS ODZYSKIWANIA
Kopie zapasowe oparte na dyskach Replikacji Danych Iron Cloud umożliwiają szybsze odzyskiwanie danych, gdyż proces rozpoczyna się niemal w czasie rzeczywistym. To rozwiązanie spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania dopuszczalnego przestoju w dostępie do danych (z ang. RPO Recovery Point Objective) oraz maksymalnego czasu przywrócenia dostępu do danych (z ang. RTO Recovery Time Objective) dla krytycznych aplikacji biznesowych i danych.

OGRANICZONE KOSZTY ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z PRZECHOWYWANIEM I ODZYSKIWANIEM DANYCH
Utworzenie kopii zapasowej w chmurze pozwala oszacować koszty związane z ilością chronionionych danych. Dzięki temu koszty operacyjne subskrypcji są przewidywalne. Kwota jest naliczana od rzeczywistego zużycia, co umożliwia rozwój biznesu bez ponoszenia kosztów kapitałowych.
Dodatkowo organizacja zyska oszczędności wynikające z eliminacji infrastruktry przechowywania na miejscu.

ZMNIEJSZONE RYZYKO ZAGROŻEŃ
Dzięki usłudze zewnętrznego zarządzania nośnikami Iron Mountain uzyskasz twardą kopię swoich danych, która będzie bezpiecznie przechowywana w trybie offline i poza siedzibą organizacji. Pozwala to chronić dane przed zagrożeniami cybernetycznymi i nieumyślnym uszkodzeniem.

KOPIA ZAPASOWA W CHMURZE DLA PCS

WYELIMINUJ RYZYKO UTRATY DANYCH Z KOMPUTERÓW I LAPTOPÓW DZIĘKI AUTOMATYCZNEJ, BEZPIECZNEJ I NIEZAWODNEJ KOPII ZAPASOWEJ W CHMURZE

Ochrona poufnych danych przechowywanych na komputerach lub poza centrami danych ma kluczowe znaczenie dla biznesu. Zapobiega utracie i dotkliwemu odzyskiwaniu danych, które pochłaniają cenny czas i zasoby IT. Utrata danych z komputerów stacjonarnych i laptopów niszczy wydajność organizacji i uniemożliwia skupienie się na strategicznych inicjatywach, które napędzają biznes.

  • Iron Mountain pomaga w zabezpieczeniu poufnych danych na komputerach stacjonarnych i laptopach. Zapewnia ochronę za pomocą zautomatyzowanego procesu, który jest czytelny dla użytkowników.
  • Dajemy pewność, że dane organizacji przechowywane na komputerach są automatycznie kopiowane za pomocą prostego, bezpiecznego i niezawodnego rozwiązania - a gdy nadejdzie czas, można je szybko pobrać.
  • Zmniejszamy obciążenie wynikające z samoistnego tworzenia kopii zapasowych na komputerach stacjonarnych i laptopach oraz redukujemy czas trwania czas cyklu odzyskiwania. Program Iron Mountain® PC Backup zmniejsza obciążenie związane z ochroną danych i zapewnia szybkie odtworzenie danych.
  • Komputerowa Kopia Zapasowa Iron Mountain® zmniejsza obciążenia związane z obowiązkiem ochrony danych i zapewnia ich szybkie odzyskiwanie. Ciężar związany z tworzeniem kopii zapasowych na komputerze stacjonarnym i laptopie oraz czas odzyskania danych zostają wyeliminowane.
pc backup

Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN

business women

Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN