PRZYWRACANIE DANYCH

Restoration and Migration - Data center room connecting cable

PRZYWRACANIE DANYCH

  1. Home
  2. Iron Cloud - przechowywanie danych w chmurze
  3. data-restoration-and-migration

PRZYWRACANIE DANYCH

Podczas gdy krytyczne dla biznesu jest przechowywanie informacji z powodów prawnych, czas oraz koszt odnalezienia i pozyskania konkretnych fragmentów danych zazwyczaj spada na IT

Wiedza, jakie dane archiwalne są w posiadaniu organizacji staje się krytyczna w obliczu kontroli, sporu prawnego lub wniosku o ujawnienie dokumentów. Jednak gdy biblioteka nośników danych staje się większa i coraz bardziej skomplikowana - oraz zawiera wiele typów nośników - śledzenie wszystkiego nie jest łatwym zadaniem. Jednocześnie gdy pojawi się problem ze zlokalizowaniem i pozyskaniem konkretnych danych w odpowiednim czasie, organizacja może zostać narażona na ryzyko znaczących strat finansowych, wartości marki oraz gwałtowny wzrost kosztów.

icon compliance

Żądania zgodności z wymogami

icon legal

Obowiązek przechowywania dokumentów

icon server

Przenoszenie danych do nowego systemu

Identyfikacja i przywracanie danych w czasie, w którym są niezbędne

Iron Mountain zapewnia zarządzaną, dopasowaną usługę, aby bezpiecznie archiwizować dane poza siedzibą firmy oraz przywracać konkretne dane na wypadek sporu prawnego lub wniosku o ujawnienie danych. Proces jest audytowalny, bezpieczny i powtarzalny z przewidywalnym kosztem. Pomaga określić, które dane i jak długo przechowywać oraz daje możliwość odzyskania archiwalnych danych kiedy tego potrzebujesz.

Rozwiązanie oferuje:

Przechowywanie nośników danych poza siedzibą firmy

Archiwalne zapisy danych chronione są w bezpiecznych oraz ekologicznie kontrolowanych lokalizacjach, dzięki czemu ład i równowaga organizacji zostają zachowane.
Zarządzanie przywracaniem danych

Zapewnia, że archiwalne nośniki danych mogą być przywrócone, a informacje transportowane w dowolnej chwili, przy przewidywanym koszcie. Wszystko to bez zmartwień oraz dodatkowych kosztów utrzymania starych systemów kopii zapasowych i sprzętu komputerowego.

MIGRACJA DANYCH

Redukcja czasu i środków poświęconych na przenoszenie danych do nowych systemów przy zachowaniu dostępności i możliwości bezzwłocznego odzyskiwania danych.

Nawet najbardziej zaawansowane organizacje mogą zostać zasypane wnioskami o odzyskanie danych. Objętość aktualnie przechowywanych informacji jest oszałamiająca: ponad 90 procent nowych danych korporacyjnych jest generowana elektronicznie. Złożoność aplikacji i infrastruktury jest dodatkowym problemem, biorąc pod uwagę, że ponad 70 procent tych danych przechowywana jest w różnym systemach rozmieszczonych po całym przedsiębiorstwie.

Rozwiązanie oferuje:

Przenoszenie danych

Szybką infrastrukturę potrzebną do bezpiecznego i efektywnego przemieszczania danych.
Zarządzanie przywracaniem danych

Proste konwertowanie danych biznesowych do właściwych formatów dla bezpieczeństwa przechowywania oraz łatwego dostępu

ZARZADZANIE PRZYWRACANIEM DANYCH

Nie warto tracić czasu i pieniędzy bazując na przestarzałych systemach, aby odpowiedzieć na żądanie sądowe

Dostarczenie informacji z dużej liczby archiwalnych rejestrów w przypadku wezwań sądowych, wymaga dużo czasu i wysiłku. Jeśli biblioteka taśm i nośników oraz system kopii zapasowej zostały niedawno zaktualizowane, dostęp do starych nośników będzie wymagał dużo czasu i użycia nieaktualnego sprzętu lub oprogramowania.

Iron Mountain może zająć się procesem odnalezienia, odzyskania i dostarczenia starych danych w czytelnym formacie, w wypadku sporu sądowego lub żądania zgodności z wymogami.

Spór sądowy? – Oferujemy łatwy sposób odszukiwania informacji, niezależnie od systemu przechowywania danych

W wyniku sporów sądowych, dochodzeń regulacyjnych oraz wewnętrznych wniosków, organizacje mierzą się z coraz większą liczbą zapytań o archiwalne dane. Jednakże utrzymywanie infrastruktury dla archiwalnych nośników danych zapasowych, baz danych oraz systemów email’owych blokuje cenne miejsce w centrach danych oraz jest drogie.

PRZENOSZENIE DANYCH

Pewność, że przedsiębiorstwo spełnia wymogi dotyczące przechowywania danych i ich formatu

Zachowanie danych firmy w bezpiecznym, aktualnym formacie jest czasochłonnym i żmudnym zadaniem.

Rozwiązanie Przenoszenia Danych Iron Mountain zmienia format danych na odpowiedni i szyfruje je nie przerywając codziennego procesu tworzenia kopii zapasowych i nie absorbuje personelu i budżetu.

Odpowiedni proces ochrony i przechowywania danych zmniejsza ryzyko

W rzeczywistości dane, które są niezbędne do przeprowadzenia kontroli lub sporu sądowego, mogą przebywać w wielu różnych lokalizacjach i formatach z różnych dekad. Przedstawienie tych danych we właściwym formacie może być zniechęcającym zadaniem. Ograniczaj ryzyko niezgodności z wymogami i terminem ich realizacji.

Zmiana przy pomocy usługi Przenoszenia Danych Iron Mountain® formatu danych biznesowych pozwala na bezpieczne przechowanie i umożliwia łatwy dostęp w przyszłości.
Nasi eksperci pomogą zrozumieć konkretne regulacje i zaprojektują optymalny proces przenoszenia i przechowywania danych. Używanie takiego procesu zmniejszy ryzyko związane z audytem lub sporem prawnym przez bezpieczne przechowywanie danych. Jednocześnie umożliwi (w przewidywalnym koszcie) wygodny dostęp do danych, bez zakłócania bieżącego procesu tworzenia kopii zapasowych.

DLACZEGO IRON MOUNTAIN?

Pewność – wiedza, że dane organizacji są w pełni zgodne z wymogami prawnymi danego sektora przedsiębiorstw.

Szybkie wyszukiwanie – sprawna reakcja na audyt lub spór sądowy przy pomocy danych niezbędnych do realizacji założeń obrony stanowiska organizacji.

Opłacalny i wydajny – przechowywanie danych w gotowym do użycia formacie maksymalizujące wartość archiwalnej własności intelektualnej.

Ograniczone ryzyko – zredukowane ryzyko grzywny, sankcji oraz utraty zaufania publicznego.

 

Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN

business women

Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN