ZEWNĘTRZNE SKŁADOWANIE TAŚM

Organizacja może skupić się na wdrażaniu innowacji, podczas gdy my chronimy jej dane.
Offsite Tape Vaulting banner - business-woman-speaking to a group at a meeting

ZEWNĘTRZNE SKŁADOWANIE TAŚM

Organizacja może skupić się na wdrażaniu innowacji, podczas gdy my chronimy jej dane.
 1. Home
 2. Tworzenie kopii zapasowych i przechowywanie

USŁUGI TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH I SKŁADOWANIA TAŚM

Zabezpieczenie wrażliwych informacji biznesowych poza siedzibą i w trybie offline zapewnia odzyskiwanie danych w razie potrzeby.

Pracownicy powinni skupić się na zadaniach kluczowych dla organizacji. Jednak wraz z dużym wzrostem ilości informacji wymagających kopii zapasowych i zabezpieczenia, organizacje zmuszone są poświęcić czas i pieniądze na zarządzanie procesem, mediami, obiektami i urządzeniami.

Przeniesienie taśm i oddanie ich pod opiekę zewnętrznej, zaufanej stronie trzeciej, która dysponuje sprawdzonymi zasobami, łańcuchem dostaw, technologią i doświadczeniem skoncentrowanym na ochronie danych zmniejsza czas przestojów i przywraca sprawne działanie.

Zewnętrzne zabezpieczenie i przechowanie danych biznesowych spełniają wymogi zgodności, zapewniając jednocześnie dostępność danych

Konsekwencje wadliwego działania sprzętu, błędów ludzkich, usterek oprogramowania i wypadków spowodowanych przez człowieka lub klęsk żywiołowych, wpływają na wydajność organizacji. Dlatego dane muszą być zabezpieczone i co ważniejsze chronione poza siedzibą, tak aby można je było odzyskać.

Usługa Zewnętrznego Składowania Taśm przez Iron Mountain® to kompleksowe rozwiązanie do ochrony danych, które umożliwia transport, przechowywanie, zarządzanie i odzyskiwanie nośników kopii zapasowych z bezpiecznego, zewnętrznego obiektu.

Posiadamy niezbędną, specjalistyczną wiedzę, która zapewni ciągłość funkcjonowania organizacji w razie niespodziewanego zdarzenia. Nasze rygorystyczne protokoły kontroli pochodzenia produktu i bezpieczna logistyka zapewniają ochronę ważnych informacji podczas transportu i składowania. Wszelkie nośniki są zarządzane zgodnie ze sprawdzonymi procedurami i najlepszymi praktykami, co daje pewność, że gdy wewnętrzne lub zewnętrzne źródło zażąda danych z określonego nośnika będzie on dostępny i łatwy w zlokalizowaniu.

Rozwiązanie uwzględnia:

DORADCTWO W ZAKRESIE ZEWNĘTRZNEGO SKŁADOWANIA TAŚM

Organizacja musi zachować zgodność wobec nieustannych zmian i publikacji nowych zasad i przepisów.

Utrzymanie niezawodnej i skutecznej strategii składowania, która zachowuje aktualność i zgodność ze zmieniającymi się wymaganiami, może być skomplikowane. Usługi doradcze Iron Mountain w zakresie zewnętrznego składowania taśm zapewniają wgląd do najlepszych praktyk i procedur w tym obszarze.

Iron Mountain dysponuje zespołem profesjonalnych doradców, którzy radzą jak najskuteczniej rozwiązywać kwestie związane z ochroną, odzyskiwaniem i archiwizacją danych. Przedstawiają oni praktyczne sposoby, najlepsze praktyki branżowe i indywidualne podejście zapewniając, że dane organizacji są bezpieczne, zgodne i właściwie zarządzane.

Składowanie danych jest niezwykle istotne. Profesjonaliści z Iron Mountain usprawnią proces zarządzania i przechowywania danych oszczędzając tym samym czas, pieniądze i przestrzeń potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji.


Zarządzanie Taśmami w Systemie eVault®

Zarządzaj, przeszukuj, lokalizuj i odzyskuj swoje dane online za pomocą łatwego w użyciu, bezpiecznego interfejsu internetowego

Stało się. Organizacja nie jest w stanie wyprodukować danych potrzebnych do składania wniosków i audytów sądowych. Teraz potrzeba czasu i wysiłku na poszukiwanie mediów z wymaganymi danymi dla wniosków i żądań.

Przestań martwić się nośnikami kopii zapasowych i zwalniaj kosztowne etaty, włączając eVault® do zarządzania taśmami i nośnikami w organizacji, dzięki czemu będziesz wiedział, gdzie są przechowywane dane kopii zapasowych.

 • Całodobowy dostęp do zewnętrznie składowanych danych

 • Pełna dostępność i czytelność w lokalizowaniu danych zarówno w trakcie transport jak i składowania

System eVault® pozwala śledzić media i nośniki powierzone Iron Mountain, planować odbiory, przeglądać raporty, przechowywać i mieć dostęp do planu odzyskiwania po awarii, a także wiele więcej.

Offsite Tape Vaulting - Truck Icon

Zautomatyzowany Odbiór nośników i multimediów

Offsite Tape Vaulting - Laptop Icon

Śledzenie online i redukcja błędów wynikających z obciążenia personelu

Offsite Tape Vaulting - Vaulting Icon

Internetowy spis taśm i nośników udostępnianych, przechowywanych i powracających z Iron Mountain dostępny w czasie rzeczywistym

Offsite Tape Vaulting - Hazard Icon

Śledzenie nośników w witrynach służących do odzyskiwania danych w trakcie testów, zdarzeń nadzwyczajnych, wypadków lub katastrof

Offsite Tape Vaulting - Checklist Icon

Raportowanie statusów i wyjątków

Offsite Tape Vaulting - Mobile Icon

Zarządzanie zadaniami administracyjnymi i autoryzacyjnymi w łatwy i szybki sposób, niezależnie od miejsca i czasu

AUDYT MIENIA

Informacja o kompletności i adekwatności spisu zewnętrznie przechowywanych multimediów

Rozbieżności w zasobach stanowią poważne zagrożenie dla organizacji - zwłaszcza w przypadku, gdy nieuwzględnione będą wymagane np. w ramach audytu lub żądania sądowego, bądź też w momencie odzyskiwania po awarii. Wyszukiwanie i lokalizacja niewłaściwie zinwentaryzowanych nośników mogą wymagać czasu, energii i znacznych wydatków.

W największym interesie organizacji jest wiedzieć, że spis aktywów i mienia jest dokładny i kompletny. Usługa audytu mienia gwarantuje pewność, pomagając w dokładnym ustaleniu, jakie dane znajdują się w posiadaniu organizacji i gdzie dokładnie są zlokalizowane.

Offsite Tape Vaulting - Employee scanning tape storage boxes

W zależności od potrzeb i przyczyn przeprowadzania audytu, dostępnych jest kilka opcji usługi:

Zestawienie Mienia

Proste i efektywne przekazywanie kodów kreskowych nadanych nośnikom przez System eVault®, generowanie raportów rozbieżności.

Spis Logiczny Przechowywanych Zasobów

Skanowanie i raportowanie. Scan and report. Iron Mountain skanuje kody kreskowe wszystkich multimediów lub wybranych podzbiorów magazynowanych w bezpiecznym obiekcie. Po zakończeniu upoważnieni użytkownicy otrzymują raport z wynikami, uwzględniający wszelkie błędy, duplikaty i / lub brakujące elementy.

Skan w Siedzibie Klienta

Iron Mountain udostępni obiekt, w którym przechowuje nośniki oraz umożliwi przeprowadzenie kontroli z udziałem pracowników organizacji. Iron Mountain udzieli personelowi organizacji wsparcia w przeprowadzeniu takiego audytu i rozwiąże ewentualne kwestie rozbieżności.

ROZWIĄZANIA DLA ARCHIWIZACJI DANYCH

Wzrost liczby danych i zmieniające się zasady ich utrzymania utrudniają zarządzanie zarchiwizowanymi aktywami.

Dane biznesowe muszą zostać zachowane - zarówno ze względu na zgodność z przepisami prawa, jak i w celu zachowania integralności organizacji. Liczba danych gwałtownie wzrasta, a ich przepływ jest nadmierny. Bardzo trudno orientować się w zarządzaniu taką ilością aktualnych jak i zarchiwizowanych informacji. Wszystkie są istotne dla zachowania integralności, a ich utrzymanie i przechowywanie jest coraz większym wyzwaniem dla organizacji.

Zarchiwizowane informacje to prawdopodobnie dane o niskim priorytecie, które nie są aktualnie niezbędne. Są to jednak oryginalne dane, które stanowią wartość dla organizacji lub mogą być potrzebne w przyszłości. Wiedza o tym, które dane są przechowywane w archiwach, staje się wiedzą krytyczną w przypadku kontroli, postępowania sądowego lub wniosków o udostępnienie.

offsite tape vaulting - a data tape

Doświadczenie i wiedza pozwalają zarządzać, chronić i utrzymywać informacje w stanie nienaruszonym.

Kopie zapasowe służą odzyskiwaniu utraconych danych, a archiwizacja ich przywracaniu do użycia. W każdej sytuacji, niezależnie czy chodzi o codzienne zapytania, czy o niespodziewane zdarzenia, dostęp do danych musi być bezpieczny i wydajny. Iron Mountain dysponuje takim doświadczeniem i wiedzą, które pozwalają określić, zidentyfikować i odróżnić dane, które wymagają archiwizacji, czy tworzenia kopii zapasowych.

 Iron Mountain dostarcza kompleksowe rozwiązania dla archiwizacji oraz odzyskiwania danych. Zapewnia efektywną kosztowo ochronę i utrzymanie oraz dostęp do informacji, których zachowanie jest niezbędne, a które zapewniają zgodność z przepisami i tworzą wartość organizacji. Rozwiązania Iron Mountain, dzięki czytelności i dostępności baz danych na żądanie, pozwalają personelowi IT skupić się na wprowadzaniu innowacji.

ZARZĄDZANIE I IDENTYFIKACJA TAŚM I NOŚNIKÓW

Znaczący wzrost rozmiaru danych utrudnia identyfikację tych, których zachowanie jest wymagane.

Organizacja rośnie, a wraz z nią zwiększa się wolumen multimediów. Przeszukując archiwa, trudno zidentyfikować określone informacje. Jest to szczególnie widoczne, zwłaszcza gdy dane przechowywane są w nadmiernej liczbie formatów. Być może organizacja przechodzi fuzję, przejęcia, ekspansję lub zmiany systemowe, czy teleinformatyczne. Te procesy jeszcze w większym stopniu utrudniają zarządzanie przeszłymi i aktualnymi danymi.

Opracowanie i wdrożenie dobrze zdefiniowanej polityki przechowywania danych

Polityka zarządzania gwałtownym wzrostem danych gwarantuje:

 • Określenie, które z posiadanych informacji przechowywane są w starszych formatach kopii zapasowych
 • Natychmiastowe tworzenie informacji na potrzeby wniosków bądź żądań niezbędnych w określonym czasie
 • Ograniczenie ryzyka nałożenia kar lub grzywien za brak reakcji na wnioski prawne lub potwierdzenie zgodności
 • Pewność, że przechowywane są jedynie niezbędne dane
 • Podejmowanie skutecznych decyzji dotyczących przechowywania, niszczenia i przywracania danych
 • Sekretem wiedzy o tym, jakich danych nie trzeba już przechowywać, jest dokładne poznanie posiadanych danych i stosowanie w przypadku posiadanych zasobów, dającej się obronić i dobrze zdefiniowanej polityki przechowywania.
 • Usługa identyfikacji nośników pomaga w zrozumieniu treści kopii zapasowych dzięki proaktywnemu indeksowaniu, zapewniając jasny obraz typów danych przechowywanych na tych nośnikach.

Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN

Business Woman - With Customer | Iron Mountain

Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN