Bezpieczne niszczenie dokumentów

Niszczenie na warunkach i zgodnie z oczekiwaniami Klienta
shred-options-banner-iron-mountain-employee-pushing-shred-bin

Bezpieczne niszczenie dokumentów

Niszczenie na warunkach i zgodnie z oczekiwaniami Klienta

Niszczenie dokumentów: profesjonalna utylizacja

  1. Home
  2. Niszczenie dokumentów: profesjonalna utylizacja
  3. Usługi Niszczenia Maszynowego – Bezpieczne Niszczenie

Nasze usługi Bezpiecznego Niszczenia Dokumentów są niezawodnym i opłacalnym sposobem utylizacji poufnych informacji i zapisów. Firmowe dokumenty są utylizowane przez wyszkolonych i sprawdzonych specjalistów, którzy działają zgodnie z procedurami. Wszystkie materiały niszczymy w bezpieczny i przyjazny dla środowiska sposób.

Wybierz usługi niszczenia dokumentacji na miejscu pracy lub poza nim, jednorazowo lub cyklicznie.

Uzyskaj bezpłatną wycenę

OFEROWANE USŁUGI

BEZPIECZNE NISZCZENIE POZA SIEDZIBĄ ORGANIZACJI

Bieżące niszczenie poufnych dokumentów papierowych i tworzyw sztucznych, takich jak nośniki kopii zapasowych, dyski DVD, zdjęcia RTG i inne niepapierowe nośniki danych.

Zasady działania:

Kontenery do zbiórki są umieszczane w odpowiednich lokalizacjach na terenie organizacji. W regularnych odstępach czasu wyszkoleni specjaliści odbierają pojemniki i transportują do bezpiecznego centrum niszczenia.

Zawartość kontenerów jest niszczona w oparciu o autorskie procedury i sprzęt klasy przemysłowej. Po zniszczeniu wszystkie nieodzyskiwalne odpady podlegają recyklingowi. Po zakończeniu procesu dostarczany jest certyfikat zniszczenia.

 

SPECJALNE USŁUGI OPRÓŻNIANIA LUB NISZCZENIA

Czasami regularne usługi zaplanowanego niszczenia nie mają sensu. Dlatego Iron Mountain oferuje szereg cyklicznych lub jednorazowych Nadzwyczajnych Usług Destrukcji, które można dostosować do indywidualnych potrzeb każdej organizacji.

  • Wdrożenie nowego programu do zarządzania zapisami lub harmonogramu przechowywania.
  • Ukończenie audytu podatkowego lub sprawy sądowej.
  • Przeniesienie lub centralizacja obiektów.
  • Czyszczenie magazynów i pomieszczeń do przechowywania, w celu uzyskania dodatkowej przestrzeni.

Każda Nadzwyczajna Usługa Destrukcji obsługiwana jest z zachowaniem tego samego poziomu bezpieczeństwa, spójności i niezawodności, jak pozostałe usługi cykliczne.

NISZCZENIE NA ŻĄDANIE

eVault® to bezpieczne centrum internetowe do zarządzania programem utylizacji na żądanie. Umożliwia złożenie wniosku o zniszczenie lub wygenerowanie raportu aktywności niezależnie od czasu i miejsca. eVault® pozwala:

  • Przeglądać i zarządzać zaplanowanymi wizytami i oczekującymi zamówieniami utylizacji w dogodnym momencie.
  • Wprowadzać zamówienie utylizacji, dodawać nowe lub zamykać istniejące lokalizacje, zmieniać częstotliwość obsługi za pomocą formularza online.

Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN

business women

Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN