BEZPIECZNY TRANSPORT I ZARZĄDZANIE TAŚMAMI ORAZ NOŚNIKAMI

Ochrona multimedialnych nośników w trakcie transportu i dostawy zapewnia spokój umysłu.
secure tape transport banner - keys opening an Iron Mountain truck

BEZPIECZNY TRANSPORT I ZARZĄDZANIE TAŚMAMI ORAZ NOŚNIKAMI

Ochrona multimedialnych nośników w trakcie transportu i dostawy zapewnia spokój umysłu.
 1. Home
 2. Bezpieczny Transport i Przechowywanie Taśm

BEZPIECZNY TRANSPORT I ZARZĄDZANIE TAŚMAMI ORAZ NOŚNIKAMI

Możliwość niezawodnego śledzenia postępów na każdym etapie transportu kopii zapasowych

Podczas transportu istnieje wiele zagrożeń związanych z utratą i kradzieżą danych i poufnych informacji, szczególnie niezaszyfrowanych danych. Wybór Iron Mountain do bezpiecznego transportu to najlepszy ze sposobów na zminimalizowanie ryzyka związanego z najistotniejszymi danymi.

Rozwiązanie firmy Iron Mountain zainstalowane w dedykowanych pojazdach transportujących informacje biznesowe zapewnia opatentowane bezpieczeństwo, a także możliwość śledzenia i kontroli łańcucha dostaw.

ROZWIĄZANIE OBEJMUJE:

BACKUPCARE DLA PRZECHOWYWANIA TAŚM

Zredukowane obciążenie personelu IT i zdalne zarządzanie procesami tworzenia kopii zapasowych w centrach danych

Niezależnie od tego, czy obecne centrum danych jest zdalne i bezzałogowe, czy też powierzyłeś centrum danych stronie trzeciej lub współdzielisz obiekt, już wiesz jak zdalne lokalizacje, czy wyizolowane serwery wpływają na złożoność zatrudnienia, szkoleń i pozostałych procesów wewnątrz organizacji.

Eksperci Iron Mountain przejmą obsługę procesu tworzenia kopii zapasowych i ochrony danych, dzięki czemu personel IT zostanie odciążony.

secure tape storage - clock icon

Uwolnij pracowników IT od zarządzania zewnętrznie przechowywanymi kopiami zapasowymi
secure tape storage - people icon

Wyeliminuj konieczność wykonywania zadań tworzenia kopii zapasowych przez personel w siedzibie organizacji
secure tape storage - lock icon

Chroń swoje dane za pomocą udokumentowanego łańcucha dostaw i zapewnij im bezpieczeństwo i rozliczalność
Rozwiązanie BackupCare firmy Iron Mountain jest wartością dodaną do pakietu usług Tworzenia Kopii Zapasowych i Odtwarzania Danych. Klientom Iron Mountain korzystającym z zewnętrznego przechowywania, pomoże osiągnąć natychmiastową efektywność procesów dzięki umożliwieniu personelowi IT koncentracji na priorytetowych inicjatywach.

PRZENIESIENIE BIBLIOTEKI PRZECHOWYWANYCH TAŚM

Przeniesienie biblioteki taśm: Odpowiada na potrzeby łańcucha dostaw przy zachowaniu terminu przeniesienia

 • Kompleksowy plan przeniesienia mediów i harmonogram odpowiadający docelowym terminom przeniesienia.
 • Godny zaufania plan przeniesienia; zmniejsza ryzyko i w pełni redukuje obawy dotyczące łańcucha dostaw
 • Pełna wykrywalność, możliwość śledzenia oraz kontrola warunków w trakcie transportu nośników kopii zapasowych, niezależnie czy transport ten odbywa się z punktu do punktu, na całym świecie, czy w obrębie miasta.
secure tape transport - tape case being locked
Najlepsze praktyki i wiedza zostaną udostępnione, aby zapewnić płynne przemieszczanie się biblioteki

Po przeprowadzeniu tysięcy przeniesień bibliotek taśm, eksperci Iron Mountain opracowali najlepsze praktyki, aby zapewnić bezpieczeństwo transportowanych mediów.

Od oceny celów i planowania kluczowych etapów projektu po pakowanie i bezpieczne transportowanie taśm; biblioteka nośników będzie zabezpieczona od punktu odbioru do ostatecznego miejsca docelowego.

Przeniesienie biblioteki będzie przejrzyste na każdym jego etapie, dane będą dostępne niezależnie od miejsca i czasu. Dostęp do internetowego oprogramowania eVault® służącego do śledzenia mediów, pokazuje gdzie dokładnie w danym momencie znajdują się nośniki kopii zapasowych.

ZABEZPIECZONY I DEDYKOWANY TRANSPORT

Rozszerzanie bezpieczeństwa i najlepszych praktyk na inne lokalizacje

Ochrona kopii zapasowych jest istotną częścią ochrony marki, reputacji, stanu zgodności, a nawet kondycji organizacji. Nasza usługa Dedykowanego Transportu daje pewność, że nośniki kopii zapasowych są bezpiecznie transportowane między obiektami należącymi do organizacji, a naszymi zewnętrznymi magazynami. Usługa Zabezpieczonego i Dedykowanego Transportu:

  • Bezpiecznie transportuje media w dedykowanym pojazdem wyposażonym w rozwiązanie Iron Mountain InControl®, które zapewnia opatentowany system bezpieczeństwa, śledzenia i kontroli łańcucha dostaw.

  • Korzysta z wykfalifikowanych kierowców, którzy są dokładnie sprawdzeni oraz umożliwia przydzielenie drugiego, wysoko profesjonalnego pracownika Iron Mountain, aby towarzyszył nośnikom multimedialnym przez cały czas trwania transportu.

  • Oferuje specjalne opcje dodatkowe, takie jak: transport lotniczy, programy testowe odzyskiwania danych po awarii i jednorazowe przeniesienia biblioteki taśm.

Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN

Business Woman - With Customer | Iron Mountain

Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN