Three business person looking at tablet

Escrow

  1. Home
  2. Usługi
  3. Escrow

DLACZEGO POTRZEBUJESZ ESCROW?

Oprogramowanie licencjonujące wymaga ogromnego zaufania między obiema stronami, ponieważ wiąże się z nim duże ryzyko. Programiści muszą być pewni, że użytkownicy będą szanować własność intelektualną, a nie zmieniać, uszkadzać lub niewłaściwie używać oprogramowania. Użytkownicy lub licencjobiorcy muszą ufać natomiast, że deweloperzy utrzymają pełną funkcjonalność oprogramowania zarówno dziś, jak i w przyszłości. Zaufanie do partnerów i wiara w uczciwość jest istotna; widzimy jednak różnicę między przekonaniem, że w przypadku nieoczekiwanego zdarzenia oprogramowanie zadziała zgodnie z przeznaczeniem, a planem ciągłości, który zagwarantuje, że tak właśnie się wydarzy.

ESCROW DOSTARCZA WŁAŚNIE TAKI PLAN CIĄGŁOŚCI.

ZYM JEST ESCROW?

Escrow znany również pod nazwą depozytu technologii służy zarówno deweloperom jak i licencjobiorcom i pozwala ograniczyć ryzyko przy okazji negocjacji ws. Technologii czy licencji na oprogramowanie.

Dzięki umowie na depozyt oprogramowania kod źródłowy opracowany przez programistę ( lub inna technologia bądź własność intelektualna) jest powierzony i zarządzany przez bezpieczną stronę trzecią. Jeśli deweloper nie będzie w stanie obsługiwać produktu w przyszłości z powodów określonych w umowie depozytu - takich jak bankructwo, wyjście z użycia, fuzja, bądź przejęcie - licencjobiorca będzie mógł uzyskać dostęp do kodu źródłowego, celem utrzymania ciągłości działalności. Istotą jest, aby użytkownik końcowy mógł działać bez względu na to, czy technologia jest usługą lokalną, czy świadczoną zewnętrznie.

90%

Obecnie ponad 90% firm z listy Fortune 500 zwraca się do Iron Mountain w sprawie ochrony escrow.

IRON MOUNTAIN ESCROW

W przybliżeniu 80% depozytu dotyczy własności intelektualnej oprogramowania, tym niemniej istnieje wiele umów chroniących takie zasoby jak: dokumentacja projektowa, formuły, algorytmy, przepisy, technologia oparta na kodzie źródłowym i inne zastrzeżone materiały. Iron Mountain zarządza nimi do czasu określonego w warunkach umowy. Naszą rolą jest dostarczać materiały odpowiedniej stronie do momentu, w którym wymogi wobec obu stron umowy nie zostaną spełnione. Jako firma, która skomercjalizowała koncepcję kodu źródłowego w 1982 roku - wciąż pełnimy wiodącą rolę tej dziedziny i wciąż jesteśmy zdumieni niezmiennymi zaletami depozytu i rolą neutralnej strony w budowaniu zaufania.

Współpracując z Iron Mountain - zaufanym dostawcą usług otrzymasz: infrastrukturę, zasoby i wiedzę niezbędną do ochrony ważnych aktywów i zachowania integralności własności intelektualnej.

Business Woman - With Customer | Iron Mountain

Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN

Nasz dział obsługi klienta udzieli szybkiej odpowiedzi na wszystkie pytania , możesz także skontaktować się z nami w dogodnym dla Ciebie momencie.